Live lessen volgen, of later terugkijken?

Met Video-les is beiden mogelijk. Met één druk op de knop kan de docent de les live streamen én opnemen, zodat leerlingen thuis, op school of in een ander lokaal de lessen direct kunnen volgen of later terugkijken.

Video-les ondersteunt en ontzorgt docenten bij het aanbieden van locatie- en tijdonafhankelijk onderwijs en biedt diverse mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren en maatwerkonderwijs. Dit onder andere door efficiënt om te gaan met onderwijstijd.

Video-les en de Corona-crisis?

Met Video-les zijn scholen tijdens, maar ook na de coronatijd, goed voorbereid en in staat om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen.

Informatie video

Hoe werkt Video-les?


In de gewenste klaslokalen wordt een vaste camera geïnstalleerd, die de docent en het white- of digiboard in beeld brengt. De docent kan deze camera zelf eenvoudig aan- en uitzetten.

Zodra de camera aan staat worden de beelden direct online gestreamd, zodat leerlingen de les live (vanaf een andere locatie) kunnen volgen. Dit kan via een door de docent met de leerlingen gedeelde link of QR-code. Tijdens de livestream kan de docent tevens met de leerlingen chatten en zo eventuele vragen direct beantwoorden.

Naast de livestream wordt de les ook opgenomen en op het beveiligde platform van Video-les geplaatst. De docent kan vervolgens de opgenomen les in de ELO delen met de leerlingen, zodat zij deze les op een later moment (nogmaals) kunnen terugkijken.

Efficiënt omgaan met onderwijstijd

Locatie- en tijdonafhankelijk onderwijs
Video-les ondersteunt docenten bij het aanbieden van locatie- en tijdonafhankelijk onderwijs. Zo kunnen meerdere klassen, al dan niet tegelijkertijd, de les van één docent volgen en hoeft de docent niet telkens hetzelfde riedeltje af te draaien voor verschillende klassen. Dit biedt voordelen bij het uitvallen van lessen, maar kan ook worden ingezet om zo efficiënt mogelijk met onderwijstijd om te gaan. Dit kan door een opgenomen les ter voorbereiding als huiswerk op te geven, zodat er tijdens de les zelf meer tijd is voor verdieping of individueel contact en interactie tussen docent en leerling.

Gepersonaliseerd leren en maatwerkonderwijs
Iedere leerling is anders. Waar de één goed is in Wiskunde, blinkt de ander juist uit in talen en worstelt weer met Wiskunde. Soms heeft een leerling behoefte aan verdieping van het ene vak en extra ondersteuning bij het andere vak. Met behulp van Video-les kunnen leerlingen binnen eenzelfde klas toch onderwijs krijgen dat is afgestemd op hun eigen behoefte en niveau.

Voordeel bij afwezigheid

Video-les biedt uiteraard voordelen bij afwezigheid van een leerling door bijvoorbeeld ziekte of een tandartsbezoek. De leerling kan dan toch de les volgen door live mee te kijken of op een later moment terug te kijken. Dit terugkijken heeft zeker ook zijn voordeel voor leerlingen die, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een toets, een (deel van de) les nog een keer willen terugzien.

Veiligheid en Privacy

Video-les houdt rekening met de veiligheid en privacy van leerling en docent.

- De camera staat gericht op de docent en het digiboard, zodat leerlingen niet in beeld komen.
- De docent bepaalt waneer de camera aan of uit gaat.
- De docent bepaalt of en met wie de opgenomen les wordt gedeeld in de ELO.
- De docent bepaalt wie de les live kan volgen door een link of QR-code te delen.
- De opgenomen lessen komen te staan op het beveiligde platform van Video-les.

Welke scholen gingen u voor?

Om er zeker van te zijn dat Video-les voldoet aan alle eisen en behoeften en tevens stabiel draait, is een 2 jaar durende pilot met 10 camera's op 'Metameer' te Stevensbeek inmiddels succesvol afgerond. Metameer heeft van de voordelen van Video-les kunnen proeven en wil dit nu definitief met meerdere camera's op meerdere locaties gaan inzetten.

Metameer is een scholengemeenschap te Stevensbeek die onderwijs aanbiedt voor vmbo, havo en atheneum. Ook wordt de mogelijkheid geboden om tweetalig onderwijs te volgen en is er een afdeling voor Jenaplanonderwijs. Metameer is al drie jaar op rij, door het Weekblad Elsevier, uitgeroepen tot ‘Beste school van Nederland’. Metameer kreeg deze titel voor de jenaplan kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo.